Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Normativa

[ Orde ]

Orde do 30 de xaneiro de 2008

Data de Publicación: 08/02/08
  • Aprobada
  • Tema:
    Traballo
  • Descrición:

    Orde do 30 de xaneiro de 2008 pola que se regula o exercicio de dereito ao voto das persoas traballadoras por conta allea nas eleccións xerais ao Congreso dos Deputados e ao Senado convocadas para o día 9 de marzo de 2008 polo Real decreto 33/2008, do 14 de xaneiro. (DOG nº 28, do 8-02-08)