Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Temas > Seguridade e Saúde Laboral > Oferta Formativa

Oferta formativa

A oferta formativa da Consellería de Economía, Emprego e Industria, que é desenvolta polo Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, ten o propósito de proporcionar formación de calidade en materia de prevención de riscos laborais.

 

Oferta formativa do ISSGA
ISSGA