Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Accesibilidade

Accesibilidade

Política de Accesibilidade

Este sitio web foi deseñado co obxectivo de que todas as persoas poidan navegar polos seus contidos sen atopar dificultades no acceso.

A política de accesibilidade aplicada neste sitio web está aliñada coas esixencias do Real Decreto 1494/2007, de 12 de novembro, polo que se aproba o Regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social.

Cumprimento dos estándares

As páxinas deste sitio web cumpren a marca AA segundo a Norma UNE 139803:2012 e as Directrices de Accesibilidade para a Contido Web 2.0 do (WCAG 2.0) pola Iniciativa de Accesibilidade Web (WAI) do World Wide Web Consortium (W3C). Todos os requisitos do Nivel A e do Nivel AA foron comprobados e corrixidos mediante unha análise semi-automática da accesibilidade a través de diferentes ferramentas.

Recoméndase utilizar as versións máis recentes de navegadores tales como Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Safari, etc.

Para a correcta visualización do portal gráfico cómpre poder executar Javascript.

Data da última revisión

A última revisión de accesibilidade deste portal foi realizada con data 03/11/2015.

Contacto

Na procura de mellorar de xeito continuado a accesibilidade deste portal, convida a que a cidadanía notifique as dificultades coas que se puido atopar ademais de calquera outra suxestión sobre a accesibilidade que estime a través do servizo de atención e contacto dispoñible.

Tamaño do texto variable

No deseño e maquetación das páxinas deste portal empregáronse unidades relativas de tamaño do texto. As páxinas visualizaránse correctamente en calquera resolucións e o usuario poderá variar o tamaño do texto se dispón de tal opción.

Mapa do sitio web

O usuario poderá atopar un índice de páxinas do portal web a través do mapa da web.

Ruta de navegación

O usuario sempre saberá en que sección/subsección está en todo momento grazas á ruta de navegación que poderá atopar na parte superior da páxina.

Atallos rápidos de teclado

 • Internet Explorer 
  • ALT + Tecla de atallo do teclado + ENTER
 • Mozilla Firefox
  • ALT + SHIFT +  Tecla de atallo do teclado
 • Ópera
  • Mayúsculas + Esc (para activar as teclas de atallo)
 • Safari
  • CONTROL + Tecla de atallo do teclado

Teclas de atallo

Estas son as teclas de atallo que facilitan o emprego e consulta deste portal web:

 • 0 = Inicio
 • 1 = Mapa web
 • 2 = Suscricións
 • 3 = Accesibilidade
 • 4 = Suxestións
 • 5 = Contacto

Descrición das imaxes

As imaxes contidas no portal están acompañadas polos correspondentes textos descritivos ou alternativas para facilitar a comprensión das mesmas no caso de non poder visualizalas.

Recoñecemento de ligazóns

Cando o usuario sitúe o cursor enriba de calquera ligazón deste portal, indicaralle máis información relacionada coa descrición dos contidos que atopará a continuación.

Formatado de alto contraste

Ademais, establécese a posibilidade de consultar a web a través dun formatado de alto constraste  para que poda ser consultado con maior facilidade por persoas con algún tipo de deficiencia visual.

 

Formatado de alto contraste

a accesibilidade do portal

Establécese a posibilidade de consultar a web a través dun formatado de alto contraste para que poda ser consultado con maior facilidade por persoas con algún tipo de deficiencia visual.

Estilo visual normal

Estilo visual de alto contraste