Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Plans de Formación 2012-2013

Normativa

ORDE do 13 de setembro de 2012 pola que se aproba a convocatoria de subvencións para o financiamento de plans de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas, mediante a subscrición de convenios de ámbito autonómico, en aplicación da Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego, en materia de formación de oferta e se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento.

Anexos:

Información e instrucións

Modelos de solicitude

Modelos de Xestión

Aplicación para a mecanización de solicitudes

En caso de necesitar axuda sobre a aplicación, pode contactar co soporte técnico

(teléfono 981 93 93 50) no seguinte enderezo:

Para máis información sobre a orde:

Teléfonos: 981 544 692, 981 545 616, 981 957 445, 881 999 605

A aplicación facilitaralles realizar a solicitude de plans formación. Unha vez introducidos todos os datos na aplicación, deberá imprimir a solicitude e presentala xunto co plan de formación e a documentación esixida na convocatoria,no rexistro da Consellería de Traballo, Complexo Administrativo de San Lázaro , s/n, 1ª planta 15703 Santiago de Compostela. 

 

Subvencións concedidas: