Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Formatado de alto contraste

a accesibilidade do portal

Establécese a posibilidade de consultar a web a través dun formatado de alto contraste para que poda ser mellor empregado por persoas con algún tipo de deficiencia visual.

Proceso de migración

Este portal está en proceso de migración e en breve deixará de estar accesible.

Pode atopar os contidos actualizados na actual web da Consellería

Mapa de axudas para o apoio ao emprego

Mapa de axudas para o apoio ao emprego

Liña Cooperas

LIÑA COOPERAS 981 544 612

Para calquera dúbida, chámenos

De 8:00 a 15:00 h


 

Programa de Activación para o Emprego

Programa de Activación para o Emprego

Asociacións de autónomos  

Representatividade das asociacións de autónomos

TR362A - Afiliación das entidades asociativas de persoas traballadoras autónomas (xls, ods)

Proxectos LACES - GEMCAT

proxecto laces  proxecto gemcat

Axenda 20 para o Emprego

Axenda 20 para o emprego

Estratexia de Garantía Xuvenil

Estratexia de Garantía Xuvenil