Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Competencias clave para o ano 2016

Actualizado o informe sobre as competencias clave (versión setembro 2016) pola entrada en vigor do Artigo 41.3 da LOMCE.

Resolución do 26 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación.

Cumprindo  o calendario do anexo II da resolución, publícanse os resultados definitivos das probas realizadas o pasado 21 de maio de 2016.

Para consultar o resultado obtido introducir o DNI / NIE no “Buscador de notas”.

Os resultados positivos de APTO obtidos nas probas realizadas comunícanse ao Servizo Publico de Emprego para que conste no expediente individualizado de todas as persoas que aprobaron as competencias clave para os efectos das xestións que se realicen nas oficinas de emprego.

En breve prazo enviarase por correo postal o certificado do resultado positivo das probas ao enderezo que consta na solicitude de inscrición.

Para  contactar co Instituto Galego das Cualificacións:
•    Teléfono de contacto:     981 546 840       
•    Fax:     981 544 604
•    Correo  electrónico:      ctb.igcualif@xunta.es
 

Tarxeta Informativa Competencias Clave

 

Consulta de notas