Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Competencias clave para o ano 2017

Resolución do 27 de febreiro de 2017 -DOG do 7 de marzo 2017 , da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación:

Cumprindo o calendario do anexo II da resolución, publícanse os resultados definitivos das probas realizadas o pasado 13 de maio de 2017.

Para consultar o resultado obtido introducir o DNI / NIE na "Consulta de notas".

Os resultados positivos de APTO obtidos nas probas realizadas comunícanse ao Servizo Público de Emprego para que conste no expediente individualizado de todas as persoas que aprobaron as competencias clave, para os efectos das xestións que se realizen nas oficinas de emprego.

En breve prazo enviarase por correo postal o certificado do resultado das probas ao enderezo que consta na solicitude de inscrición.

Para  contactar con el  Instituto Galego das Cualificacións:
•    Teléfono de contacto:     981 546 840      981 546 840      981 546 844
•    Correo electrónico:      ctb.igcualif@xunta.es
 

 

Tarjeta Informativa Competencias Clave

Consulta de notas