Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Competencias clave para o ano 2017

Resolución do 27 de febreiro de 2017 -DOG do 7 de marzo 2017 , da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación:

Seguindo o calendario do anexo II da resolución, publicase a relación definitiva de admitidos e excluídos (artigo 9).

O lugar de realización das probas o sábado 13 de maio 2017, é na Fundación Semana Verde de Galicia en Silleda (Pontevedra)

As persoas admitidas teñen que acudir ao pavillón nº 2.

Os chamamentos comezan ás 09:00 horas para as probas da mañá (nivel II) e ás 15:30 para as probas da tarde (nivel 3)

O pavillón terá 12 portas de entrada na quenda da maña (nivel 2), e 5 portas na quenda darte (nivel 3); pódese consultar no BUSCADOR DE PORTAS o número de porta á que debe acudir (Para a entrada na porta realizase a comprobación da identidade con DNI, NIE ou Pasaporte)

As persoas que solicitaron algún tipo de adaptación deben acudir a porta nº 1, nas dúas quendas.

Tamén hai paneis informativos – enriba da porta principal do pavillón 2 - onde se pode consultar a porta de entrada

Para axilizar ao máximo a entrada nas distintas portas e comezar o antes posible a realización das probas e importante, consultar previamente no

BUSCADOR DE PORTAS

Os participantes deberan traer documento acreditativo da súa identidade, bolígrafo negro ou azul e calculadora (para a proba de matemáticas)

Toda a información necesaria consta no bloque da Convocatoria 2017

Para  contactar con el  Instituto Galego das Cualificacións:
•    Teléfono de contacto:     981 546 840      981 546 840      981 546 844
•    Correo electrónico:      ctb.igcualif@xunta.es
 

 

Tarjeta Informativa Competencias Clave

Consulta de notas