Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria
apoio

O Cooperativismo e a Economía Social

Portal de Emprego

Cooperativismo e Economia Social

Esta sección contén información sobre materias competencia da Consellería de Economía, Emprego e Industria en relación a Cooperativismo, Sociedades Laborais e Centros Especiais de Emprego.

Servizos directos

Rede Eusumo Escola Cooperativa Móbil Exposición itinerante

COOPERATIVAS  

Asociacións do Sector

Asociacións de cooperativas