Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria
apoio

O Cooperativismo e a Economía Social

Portal de Emprego

Cooperativismo e Economia Social

Esta sección contén información sobre materias competencia da Consellería de Economía, Emprego e Industria en relación coa Economía Social, Cooperativismo, Sociedades Laborais e Centros Especiais de Emprego.

Servizos directos

Asesoria Virtual de Cooperativas

 

Asesoria Virtual de Sociedades Laborais

 

Asesoria Virtual de Centros Especiais de Emprego

Axudas Fondo Social Europeo
Axudas Emprego Xuvenil

Unión Europea

 

O FSE inviste no teu futuro