Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria
apoio

O Cooperativismo e a Economía Social

Portal de Emprego

Cooperativismo e Economia Social

Esta sección contén información sobre materias competencia da Consellería de Economía, Emprego e Industria en relación coa Economía Social, Cooperativismo, Sociedades Laborais e Centros Especiais de Emprego.

Servizos directos

Asesoria Virtual de Cooperativas

 

Asesoria Virtual de Sociedades Laborais

 

Asesoria Virtual de Centros Especiais de Emprego

Unión Europea

 

O FSE inviste no teu futuro