Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria
apoio

A Formación e as Cualificacións

Portal de Emprego

Formación e Cualificacións

 Esta sección ofrece información sobre a Formación e Cualificacións xestionadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Aviso: Requirimentos técnicos para o sistema de control biometrico de presencia nos cursos de formación


ACCIÓNS FORMATIVAS DIRIXIDAS PRIORITARIAMENTE ÁS PERSOAS TRABALLADORAS OCUPADAS CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE SANTIAGO

Servizos directos

Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia Recoñecemento Experiencia Profesional Competencias Clave Gases fluorados Instituto Galego das Cualificacións Aplicacións do Instituto Galego das Cualificacións