Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Certificados persoais e certificados de empresa

Logo


1. Certificados persoais

As consellerías competentes para expedir estes certificados son las seguintes:
 

  • Consellería de Economía, Emprego e Industria – Instituto Galego das Cualificacións. Tfnos.: 981 546 851, 981 546 845
  • Consellería de Educación e Ordenación Universitaria – Servizo de Xestión da Formación Profesional. Tfnos.: 881 997 408, 881 997 095


2. Certificados de empresa

A consellería competente para expedir estes certificados é a Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Na seguinte ligazón pódense consultar as empresas habilitadas para as distintas especialidades:

A nivel galego:

http://oficinavirtualindustria.xunta.es/RGI/RGI_ConsultasPublicas.aspx?lg=gl-ES

 

 A nivel estatal:

https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/RII/consultaspublicas/consultadatos.aspx

 

Certificados persoais

Autorización de centros de formación