Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Lexislación e normativa

Disposicións de carácter xeral en elaboración

A Consellería de Economía, Emprego e Industria, no exercicio das súas funcións, ten previsto elaborar as disposicións que se relacionan a continuación. Sempre que o estado en que se atopen sexa anterior ao de Audiencia, está prevista a participación cidadá a través do procedemento que para cada unha se sinala.

Normativa de interese

Neste apartado ofrécese a posibilade de listar e acceder á normativa de maior importancia asociada a unha serie de temas nos que a Consellería ten competencias