Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Convocatorias

Recoñecemento da Experiencia Profesional

Nova orde de convocatoria pública para o ano 2018.

ORDE do 18 de decembro de 2017 pola que se realiza a convocatoria pública para o ano 2018 do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, cofinanciado nun 80 % polo FSE con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

Inscrición no procedemento de recoñecemento da competencia profesional (Anexos III, IV y V).

 

FASE DE AVALIACIÓN

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Taxas de avaliación

CALENDARIOS DE AVALIACIÓN

Candidatos Avaliación A Coruña: a avaliación realizarase na Oficina de Emprego de Coruña – Tornos, Avda. de Finisterre, 227-229, 1º A, A Coruña

Candidatos Avaliación Lugo: a avaliación realizarase no Complexo Residencial Xuvenil Lug (Albergue Xuvenil Eijo Garai) Rua Pintor Corredoira, 2, Lugo

  • Calendarios de avaliación a partir do 14 de setembro publicaranse proximamente

Candidatos Avaliación Ourense: a avaliación realizarase no Centro de Formación Profesional Valverde (Xunta de Galicia) Lugar Valverde, nº 9, Allariz, Ourense

Candidatos Avaliación Pontevedra: a avaliación realizarase no Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes -Vigo(Residencia Asistida Monte Arieiro) , Monte Arieiro s/n, Vigo

Atención sociosanitaria a personas dependentes en institucións sociais

Taxas de avaliación

CALENDARIOS DE AVALIACIÓN

Candidatos Avaliación A Coruña: a avaliación realizarase na Oficina de Emprego de Coruña – Tornos, Avda. de Finisterre, 227-229, 1º A, A Coruña

Candidatos Avaliación Lugo: a avaliación realizarase no Complexo Residencial Xuvenil Lug (Albergue Xuvenil Eijo Garai) Rua Pintor Corredoira, 2, Lugo

  • Calendarios de avaliación a partir do 14 de setembro publicaranse proximamente

Candidatos Avaliación Ourense : a avaliación realizarase no Centro de Formación Profesional Valverde (Xunta de Galicia) Lugar Valverde, nº 9, Allariz, Ourense

Candidatos Avaliación Pontevedra: a avaliación realizarase no Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes -Vigo(Residencia Asistida Monte Arieiro) , Monte Arieiro s/n, Vigo

Servizos para o control de pragas

Taxas de avaliación

CALENDARIOS DE AVALIACIÓN

Calendarios de avaliación do Centro de Formación e Experimentación Agraria de Sergude

 

Calendarios de avaliación do Centro Integrado de Formación Profesional "Santa María Europa"

 

Sedes de avaliación: Enderezos

  • Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude: Lugar de Quián, s/n - 15881 Boqueixón (A Coruña)
  • Centro Integrado de Formación Profesional "Santa María Europa": (Praza da Legión, 16 - 32002 Ourense)

As probas de avaliación de todas as unidades de competencia combinarán entrevista profesional e/ou simulacións de situacións reais de traballo.

 

 

Xestión de servizos para o control de organismos nocivos

Taxas de avaliación

CALENDARIOS DE AVALIACIÓN

Calendarios de avaliación da Consellería de Economía, Emprego e Industria – Dirección Xeral de Orientación Promoción Laboral

 

Calendarios de avaliación da Oficina de emprego de Tornos - A Coruña

 

Sedes de avaliación: Enderezos

  • Consellería de Economía, Emprego e Industria: Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral (sala 3 – 1ª planta): Edificio administrativo San Lázaro (Rúa San Lázaro s/n, 15781 Santiago de Compostela)
  • Oficina de Emprego da Coruña- Tornos: Avda. Finisterre, 227-229 (dependencias do Instituto Galego das Cualificacións, situadas na entreplanta)

As probas de avaliación de todas as unidades de competencia combinarán entrevista profesional e/ou simulacións de situacións reais de traballo.

 

Listaxes definitivas de persoas candidatas admitidas

Listaxes defininivas de persoas candidatas excluídas

 

 

 

REXP: Recoñecemento da Experiencia Profesional

REXP: Recoñecemento da Experiencia Profesional