Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Recoñecemento da Experiencia Profesional

FSE

Calendarios de avaliación

Socorrismo en instalacións e espacios naturales

Taxas de Avaliación

A avaliación realizarase na Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP) Enderezo: Avda. da Cultura, s/n - 36680 A Estrada - Pontevedra

Condicións de realización das probas de avaliación:

Extinción de incendios e salvamento

Taxas de avaliación

Consentimento informado

Calendarios de avaliación

A avaliación realizarase na Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP) Enderezo: Avda. da Cultura, s/n - 36680 A Estrada - Pontevedra

As probas de avaliación de todas as unidades de competencia combinarán entrevista profesional e/ou simulacións de situacións reais de traballo.

A continuación indícanse os calendarios de avaliación previstos:

 

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Taxas de avaliación

Candidatos con domicilio  na provincia de A Coruña

A avaliación realizarase no Centro de Atención a Persoas Discapacitadas da Coruña (Santiago Apostol), Rúa As Xubias 15, A Coruña.

Candidatos  con domicilio  na provincia de Lugo e Asturias

A avaliación realizarase no Complexo Residencial Xuvenil Lug (Albergue Xuvenil Eijo Garai) Rua Pintor Corredoira, 2, Lugo

Candidatos  con domicilio  na provincia de Ourense

A avaliación realizarase no Centro de Formación Profesional Valverde (Xunta de Galicia) Lugar Valverde, nº 9, Allariz, Ourense

Candidatos  con domicilio  na provincia de Pontevedra

A avaliación realizarase no Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes -Vigo(Residencia Asistida Monte Arieiro) , Monte Arieiro s/n, Vigo

 

Atención sociosanitara a persoas dependentes en institucións sociais

Taxas de avaliación

Candidatos con domicilio na provincia de A Coruña

A avaliación realizarase no Centro de Atención a Persoas Discapacitadas da Coruña (Santiago Apostol), Rúa As Xubias 15, A Coruña.

Candidatos con domicilio na provincia de Lugo, Asturias, León e Madrid

A avaliación realizarase no Complexo Residencial Xuvenil Lug (Albergue Xuvenil Eixo Garai), Rúa Pintor Corredoira, 2, Lugo

Candidatos con domicilio na provincia de Ourense

A avaliación realizarase no Centro de Formación Profesional Valverde (Xunta de Galicia) Lugar Valverde, nº 9, Allariz, Ourense

Candidatos con domicilio na provincia de Pontevedra

A avaliación realizarase no Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes -Vigo(Residencia Asistida Monte Arieiro) , Monte Arieiro s/n, Vigo

 

Listas definitivas de persoas admitidas e excluídas (Orde 29 de decembro de 2015)

Aproveitamentos forestais Tanatopraxia Servizos para o control de pragas Xestión para o control de organismos nocivos Cualificación profesional Atención sociosanitaria a persoas no domicilio Cualificación profesional Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Cualificación profesional Socorrismo en instalacións acuáticas Cualificación profesional Socorrismo en espacios acuáticos naturais Cualificación profesional Extinción de incendios e salvamento

 

Inscrición nas cualificacións profesionais de Aproveitamentos forestais e Tanatopraxia

 

rEXP: Recoñecemento da Experiencia Profesional

rEXP: Recoñecemento da Experiencia Profesional