Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Recoñecemento da Experiencia Profesional

FSE

Calendarios de avaliación

Socorrismo en espazos acuáticos naturais

Taxas de avaliación

Calendarios de avaliación na PRAIA DE SANTA CRISTINA (Oleiros – A Coruña):

Condicións de realización das probas de avaliación:

  • Presentación ás probas: os candidatos deberán personarse, identificándose co seu DNI, na praia de Sta. Cristina, na carpa de información que se establecerá na parte central do paseo marítimo, con media hora de antelación en relación á hora que teñen programada a avaliación no calendario.
  • Roupa axeitada para as probas: Os candidatos deberán ir provistos de neopreno, aletas, e opcionalmente gorro e gafas. Tamén deberán levar unha mochila ou bolsa para gardar todas as pertenzas persoais (roupa, toalla, etc.) durante a realización das probas.
  • Meteoroloxía: As probas cancelaranse ou suspenderanse en caso de alerta meteorolóxica adversa de nivel laranxa ou vermella. En tal caso se avisará con antelación de a lo menos un día a través desta mesma páxina web.
  • Consentimento informado: Os candidatos deberán ler e asinar o día que estean citados para a proba o consentimento informado sobre as condicións de realización da proba de avaliación que se anexa a continuación.
    Modelo consentimento informado
  • Calendario-horario: A continuación anéxase o calendario e horarios programados para o inicio das probas para todos os candidatos/as.

 

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Taxas de avaliación

Candidatos con domicilio  na provincia de A Coruña

A avaliación realizarase no Centro de Atención a Persoas Discapacitadas da Coruña (Santiago Apostol), Rúa As Xubias 15, A Coruña.

Candidatos  con domicilio  na provincia de Lugo e Asturias

A avaliación realizarase no Complexo Residencial Xuvenil Lug (Albergue Xuvenil Eijo Garai) Rua Pintor Corredoira, 2, Lugo

Candidatos  con domicilio  na provincia de Ourense

A avaliación realizarase no Centro de Formación Profesional Valverde (Xunta de Galicia) Lugar Valverde, nº 9, Allariz, Ourense

Candidatos  con domicilio  na provincia de Pontevedra

A avaliación realizarase no Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes -Vigo(Residencia Asistida Monte Arieiro) , Monte Arieiro s/n, Vigo

 

Atención sociosanitara a persoas dependentes en institucións sociais

Taxas de avaliación

Candidatos con domicilio na provincia de A Coruña

A avaliación realizarase no Centro de Atención a Persoas Discapacitadas da Coruña (Santiago Apostol), Rúa As Xubias 15, A Coruña.

Candidatos con domicilio na provincia de Lugo, Asturias, León e Madrid

A avaliación realizarase no Complexo Residencial Xuvenil Lug (Albergue Xuvenil Eixo Garai), Rúa Pintor Corredoira, 2, Lugo

Candidatos con domicilio na provincia de Ourense

A avaliación realizarase no Centro de Formación Profesional Valverde (Xunta de Galicia) Lugar Valverde, nº 9, Allariz, Ourense

Candidatos con domicilio na provincia de Pontevedra

A avaliación realizarase no Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes -Vigo(Residencia Asistida Monte Arieiro) , Monte Arieiro s/n, Vigo

 

Listas definitivas de persoas admitidas e excluídas (Orde 29 de decembro de 2015)

Aproveitamentos forestais Tanatopraxia Servizos para o control de pragas Xestión para o control de organismos nocivos Cualificación profesional Atención sociosanitaria a persoas no domicilio Cualificación profesional Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Cualificación profesional Socorrismo en instalacións acuáticas Cualificación profesional Socorrismo en espacios acuáticos naturais Cualificación profesional Extinción de incendios e salvamento

 

Inscrición nas cualificacións profesionais de Aproveitamentos forestais e Tanatopraxia

 

rEXP: Recoñecemento da Experiencia Profesional

rEXP: Recoñecemento da Experiencia Profesional