Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Convocatorias

Recoñecemento da Experiencia Profesional

FSE

 

Nova orde de convocatoria pública para o ano 2018.

ORDE do 18 de decembro de 2017 pola que se realiza a convocatoria pública para o ano 2018 do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, cofinanciado nun 80 % polo FSE con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

Inscrición no procedemento de recoñecemento da competencia profesional (Anexos III, IV y V).

 

FASE DE AVALIACIÓN Candidatos listaxe de espera 2017

Extinción de incendios e salvamento

Taxas de avaliación

CALENDARIOS DE AVALIACIÓN

A avaliación realizarase na Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP) Enderezo: Avda. da Cultura, s/n - 36680 A Estrada - Pontevedra

As probas de avaliación de todas as unidades de competencia combinarán entrevista profesional e/ou simulacións de situacións reais de traballo.

Para a realización das simulacións haberá que levar asinado o Consentimento informado.

A continuación indícanse os calendarios de avaliación previstos:

Calendarios de evaluación: días 21 ao 25 Maio de 2018

CALENDARIOS DE AVALIACIÓN PROBAS PRÁCTICAS

Calendarios de avaliación na AGASP (Academia Galega de Seguridade Pública) en A Estrada: Avda. da Cultura, s/n - 36680 - A Estrada - Pontevedra

Condicións de realización das probas de avaliación:

  • 1.- Presentación ás probas: os/as candidatos/as deperán personarse, identificándose co seu DNI, na Academia Galega de Seguridade Pública, con media hora de antelación en relación á hora que teñen programada a avaliación no calendario.
  • 2.- Roupa axeitada para as probas: os/as candidatos/as deberán ir provistos dun EPI completo de intervención e de bañador, chanclas e gorro. Tamén deberán levar unha mochila ou bolsa para gardar todas as pertenzas persoais (roupa, toalla, etc.) durante a realización das probas.
  • 3.- Meteoroloxía: As probas cancelaranse ou suspenderanse en caso de alerta meteorolóxica adversa de nivel laranxa ou vermella, que en tal caso se avisará con antelación de alomenos un día a través desta mesma páxina web.
  • 4.- Calendario-horario: A continuación anéxase o calendario e horarios programados para o inicio das probas para todos/as os/as candidatos/as.

Calendarios de avaliación das probas prácticas: semana do 28 de maio ao 1 de xuño

 

Listaxes definitivas de persoas candidatas admitidas

Listaxes defininivas de persoas candidatas excluídas

 

 

 

REXP: Recoñecemento da Experiencia Profesional

REXP: Recoñecemento da Experiencia Profesional