Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Recoñecemento da Experiencia Profesional

FSE

Calendarios de avaliación

Tanatopraxia

Taxas de avaliación

Calendarios de avaliación de Tanatopraxia

A avaliación realizarase nas seguintes sedes:

  • Tanatorio Montouto: Travesía de Montouto, 37 - 15883 Cacheiras. Teo.
  • Sala do Tanatorio do Hospital Clínico de Santiago (CHUS): Travesía de Choupana, s/n, 15706 Santiago de Compostela
  • Consellería de Economía, Emprego e Industria: Rua San Lázaro, s/n 15707 Santiago de Compostela
  • Centro Integrado de Formación Profesional de Santiago (C.I.F.P Santiago). Para a avaliación do día 17. Estrada de Santiago. Figueiras. San Paio do Monte, s/n - 15898 Santiago

As probas de avaliación de todas as unidades de competencia combinarán entrevista profesional e/ou simulacións de situacións reais de traballo.

A continuación indícanse os calendarios de avaliación previstos:

 

Xestión de servizos para o control de organismos nocivos

Taxas de avaliación

Calendarios de avaliación

Sedes de avaliación: Enderezos

  • Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude: Lugar de Quián, s/n - 15881 Boqueixón (A Coruña)
  • Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade de A Coruña: R/ Durán Loriga 3 - 15071 (A Coruña)
  • Centro Integrado de Formación Profesional "Santa María Europa": Praza da Legión, 16 - 32002 (Ourense)

 

Servicio para o control de pragas

Taxas de avaliación

Calendarios de avaliación

Sedes de avaliación: Enderezos

  • Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude: Lugar de Quián, s/n - 15881 Boqueixón (A Coruña)
  • Centro Integrado de Formación Profesional "Santa María Europa": (Praza da Legión, 16 - 32002 Ourense)

 

Socorrismo en instalacións e espacios naturales

Taxas de Avaliación

A avaliación realizarase na Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP) Enderezo: Avda. da Cultura, s/n - 36680 A Estrada - Pontevedra

Condicións de realización das probas de avaliación:

 

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Taxas de avaliación

Candidatos con domicilio  na provincia de A Coruña

A avaliación realizarase no Centro de Atención a Persoas Discapacitadas da Coruña (Santiago Apostol), Rúa As Xubias 15, A Coruña.

Candidatos  con domicilio  na provincia de Lugo e Asturias

A avaliación realizarase no Complexo Residencial Xuvenil Lug (Albergue Xuvenil Eijo Garai) Rua Pintor Corredoira, 2, Lugo

Candidatos  con domicilio  na provincia de Ourense

A avaliación realizarase no Centro de Formación Profesional Valverde (Xunta de Galicia) Lugar Valverde, nº 9, Allariz, Ourense

Candidatos  con domicilio  na provincia de Pontevedra

A avaliación realizarase no Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes -Vigo(Residencia Asistida Monte Arieiro) , Monte Arieiro s/n, Vigo

 

Atención sociosanitara a persoas dependentes en institucións sociais

Taxas de avaliación

Candidatos con domicilio na provincia de A Coruña

A avaliación realizarase no Centro de Atención a Persoas Discapacitadas da Coruña (Santiago Apostol), Rúa As Xubias 15, A Coruña.

Candidatos con domicilio na provincia de Lugo, Asturias, León e Madrid

A avaliación realizarase no Complexo Residencial Xuvenil Lug (Albergue Xuvenil Eixo Garai), Rúa Pintor Corredoira, 2, Lugo

Candidatos con domicilio na provincia de Ourense

A avaliación realizarase no Centro de Formación Profesional Valverde (Xunta de Galicia) Lugar Valverde, nº 9, Allariz, Ourense

Candidatos con domicilio na provincia de Pontevedra

A avaliación realizarase no Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes -Vigo(Residencia Asistida Monte Arieiro) , Monte Arieiro s/n, Vigo

 

Listas definitivas de persoas admitidas e excluídas (Orde 29 de decembro de 2015)

Aproveitamentos forestais Tanatopraxia Servizos para o control de pragas Xestión para o control de organismos nocivos Cualificación profesional Atención sociosanitaria a persoas no domicilio Cualificación profesional Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Cualificación profesional Socorrismo en instalacións acuáticas Cualificación profesional Socorrismo en espacios acuáticos naturais Cualificación profesional Extinción de incendios e salvamento

 

Inscrición nas cualificacións profesionais de Aproveitamentos forestais e Tanatopraxia

 

rEXP: Recoñecemento da Experiencia Profesional

rEXP: Recoñecemento da Experiencia Profesional