Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Convocatorias

Recoñecemento da Experiencia Profesional

FSE

Listas provisionais de Socorrismo Acuático

Corrección de listas: Publicadas as listas provisionais de admitidos, excluídos e preferentes, a Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia (FESSGA) detecta que algúns cursos non foron baremados para todas as unidades de competencia, debido a que os contidos non viñan ben especificados, enviando un informe detallando os contidos. Ante esta situación, procédese de oficio á revisión de toda a baremación. En consecuencia, publícanse estas listas provisionais corrixidas que substitúen ás listas publicadas anteriormente e amplíase o prazo para a presentación de alegacións ata o día 5 de xuño.

Listaxes provisionais corrixidas de admitidos e excluídos

Listas provisionales corregidas de preferentes

 

Listaxes definitivas de admitidos

Listaxes definitivas de excluídos

Listaxes definitivas en espera

 

 

FASE DE AVALIACIÓN

Taxas de avaliación atención sociosanitaria

rEXP: Recoñecemento da Experiencia Profesional

rEXP: Recoñecemento da Experiencia Profesional