Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Convocatorias

Recoñecemento da Experiencia Profesional

FSE

 

ACTO DE ENTREGA DAS ACREDITACIÓNS DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS

As persoas que demostraron a súa competencia profesional no procedemento de recoñecemento da experiencia laboral desenvolvido no ano 2017, nas cualificacións profesionais de Atención Sociosanitaria a persoas no domicilio, Atención Sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais, Servizos para o control de pragas, Xestión de servizos para o control de organismos nocivos, Socorrismo en Espazos acuáticos Naturais, Socorrismo en Instalacións acuáticas, Extinción de incendios e salvamento, Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural e Tanatopraxia.

Invitacionrexp

Nova orde de convocatoria pública para o ano 2018.

ORDE do 18 de decembro de 2017 pola que se realiza a convocatoria pública para o ano 2018 do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, cofinanciado nun 80 % polo FSE con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

Inscrición no procedemento de recoñecemento da competencia profesional (Anexos III, IV y V).

 

FASE DE AVALIACIÓN

Servizos para o control de pragas

Taxas de avaliación

CALENDARIOS DE AVALIACIÓN

Calendarios de avaliación do Centro de Formación e Experimentación Agraria de Sergude

 

Calendarios de avaliación do Centro Integrado de Formación Profesional "Santa María Europa"

 

Sedes de avaliación: Enderezos

  • Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude: Lugar de Quián, s/n - 15881 Boqueixón (A Coruña)
  • Centro Integrado de Formación Profesional "Santa María Europa": (Praza da Legión, 16 - 32002 Ourense)

As probas de avaliación de todas as unidades de competencia combinarán entrevista profesional e/ou simulacións de situacións reais de traballo.

 

Xestión de servizos para o control de organismos nocivos

Taxas de avaliación

CALENDARIOS DE AVALIACIÓN

Calendarios de avaliación da Consellería de Economía, Emprego e Industria – Dirección Xeral de Orientación Promoción Laboral

 

Calendarios de avaliación da Oficina de emprego de Tornos - A Coruña

 

Sedes de avaliación: Enderezos

  • Consellería de Economía, Emprego e Industria: Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral (sala 3 – 1ª planta): Edificio administrativo San Lázaro (Rúa San Lázaro s/n, 15781 Santiago de Compostela)
  • Oficina de Emprego da Coruña- Tornos: Avda. Finisterre, 227-229 (dependencias do Instituto Galego das Cualificacións, situadas na entreplanta)

As probas de avaliación de todas as unidades de competencia combinarán entrevista profesional e/ou simulacións de situacións reais de traballo.

 

Listaxes definitivas de persoas candidatas admitidas

Listaxes defininivas de persoas candidatas excluídas

 

 

 

REXP: Recoñecemento da Experiencia Profesional

REXP: Recoñecemento da Experiencia Profesional