Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Convocatorias

Recoñecemento da Experiencia Profesional

FSE

Listaxes definitivas de admitidos

Listaxes definitivas de excluídos

Listaxes definitivas en espera

 

Listaxes provisionais de admitidos e excluídos

Listaxes provisionais de preferentes

 

 

FASE DE AVALIACIÓN

Tasas de avaliación socorrismo en instalacións acuáticas

Calendarios de avaliación. Socorrismo en instalacións acuáticas. AGASP

Taxas de avaliación servizos de control de pragas

Calendarios de avaliación. Servizos de control de pragas

Taxas de avaliación atención sociosanitaria

rEXP: Recoñecemento da Experiencia Profesional

rEXP: Recoñecemento da Experiencia Profesional