Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Convocatorias

Recoñecemento da Experiencia Profesional

FSE

 

XESTIÓN DE SERVIZOS PARA O CONTROL DE ORGANISMOS NOCIVOS

Taxas de avaliación

Calendarios de avaliación:

 

Sedes de avaliación: Enderezos

 • Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude: Lugar de Quián, s/n - 15881 Boqueixón (A Coruña)
 • Centro Integrado de Formación Profesional "Santa María Europa": (Praza da Legión, 16 - 32002 Ourense)
 • Xefatura Territorial de Sanidade de Pontevedra: Rúa Fernández Ladreda, 43-1º
 • Oficina de Emprego da Coruña - Tornos: Avda. Finisterre, 227-229 (dependencias do Instituto Galego das Cualificacións, situadas na entreplanta)

  

SOCORRISMO ACUÁTICO EN INSTALACIÓNS E ESPAZOS NATURAIS

Taxas de avaliación

A avaliación realizarase na Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP) Enderezo: Avda. da Cultura, s/n - 36680 A Estrada - Pontevedra

Condicións de realización das probas de avaliación:

 1. Presentación ás probas: os candidatos deberán personarse, identificándose co seu  DNI, na Academia Galega de Seguridade Pública,  con media hora de antelación en relación á hora que teñen programada a avaliación no calendario.
 2. Roupa adecuada para as probas: As probas de avaliación de todas as unidades de competencia combinarán entrevista profesional e/ou simulacións de situacións reais de traballo.

Para as probas de simulación, que se realizarán na piscina da Academia Galega de Seguridade Pública, os candidatos deberán ir provistos de bañador, chanclas, gorro e aletas, que empregarán durante o desenvolvemento das pruebas de avaliación. Tamén deberán levar unha mochila ou bolsa para gardar todas as pertenenzas personais (roupa, toalla, etc.) durante a realización das probas
A continuación indícanse os calendarios de avaliación previstos:

Calendarios de avaliación:

 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS E SALVAMENTO

Taxas de avaliación

CALENDARIOS DE AVALIACIÓN

A avaliación realizarase na Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP) Enderezo: Avda. da Cultura, s/n - 36680 A Estrada - Pontevedra

As probas de avaliación de todas as unidades de competencia combinarán entrevista profesional e/ou simulacións de situacións reais de traballo.

Para a realización das simulacións haberá que asinar o consentimento informado

A continuación indícanse os calendarios de avaliación previstos:

CALENDARIOS DE AVALIACIÓN PROBAS PRÁCTICAS

Calendarios de avaliación na AGASP (Academia Galega de Seguridade Pública) en A Estrada: Avda. da Cultura, s/n - 36680 - A Estrada - Pontevedra

Condicións de realización das probas de avaliación:

 1. Presentación ás probas: os/as candidatos/as deperán personarse, identificándose co seu DNI, na Academia Galega de Seguridade Pública, con media hora de antelación en relación á hora que teñen programada a avaliación no calendario.
 2. Roupa axeitada para as probas: os/as candidatos/as deberán ir provistos dun EPI completo de intervención e de bañador, chanclas e gorro. Tamén deberán levar unha mochila ou bolsa para gardar todas as pertenzas persoais (roupa, toalla, etc.) durante a realización das probas.
 3. Meteoroloxía: As probas cancelaranse ou suspenderanse en caso de alerta meteorolóxica adversa de nivel laranxa ou vermella, que en tal  caso se avisará con antelación de alomenos un día a través desta mesma páxina web.
 4. Calendario-horario: A continuación anéxase o calendario e horarios programados para o  inicio das probas para todos/as os/as candidatos/as.

Calendarios de avaliación:

 

Listaxes definitivas de admitidos

Listaxes definitivas de excluídos

Listaxes definitivas en espera

Tanatopraxia

Taxas de avaliación

Calendarios de avaliación

Sedes de avaliación: Enderezos

 • Tanatorio de Montouto: Travesía de Montouto, 37 - 15883 Cacheiras. Teo.
 • Tanatorio de Bertamiráns: Rúa Fontaldeiro, 7 - 15220 Bertamiráns (A Coruña)


As probas de avaliación de todas as unidades de competencia combinarán entrevista profesional e/ou simulacións de situacións reais de traballo.

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Taxas de avaliación

CALENDARIOS DE AVALIACIÓN

Candidatos con domicilio na provincia de A Coruña: a avaliación realizarase na Oficina de Emprego de Coruña – Tornos, Avda. de Finisterre, 227-229, 1º A, A Coruña

Candidatos con domicilio na provincia de Lugo : a avaliación realizarase no Complexo Residencial Xuvenil Lug (Albergue Xuvenil Eijo Garai) Rua Pintor Corredoira, 2, Lugo

Candidatos con domicilio na provincia de Ourense: a avaliación realizarase no Centro de Formación Profesional Valverde (Xunta de Galicia) Lugar Valverde, nº 9, Allariz, Ourense

Candidatos con domicilio na provincia de Pontevedra: a avaliación realizarase no Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes -Vigo(Residencia Asistida Monte Arieiro) , Monte Arieiro s/n, Vigo

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Taxas de avaliación

CALENDARIOS DE AVALIACIÓN

Candidatos con domicilio na provincia de A Coruña: a avaliación realizarase na Oficina de Emprego de Coruña – Tornos, Avda. de Finisterre, 227-229, 1º A, A Coruña

Candidatos con domicilio na provincia de Lugo, Asturias, León e Madrid: a avaliación realizarase no Complexo Residencial Xuvenil Lug (Albergue Xuvenil Eixo Garai), Rúa Pintor Corredoira, 2, Lugo

Candidatos con domicilio na provincia de Ourense: a avaliación realizarase no Centro de Formación Profesional Valverde (Xunta de Galicia) Lugar Valverde, nº 9, Allariz, Ourense

Candidatos con domicilio na provincia de Pontevedra: a avaliación realizarase no Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes -Vigo(Residencia Asistida Monte Arieiro) , Monte Arieiro s/n, Vigo

 

rEXP: Recoñecemento da Experiencia Profesional

rEXP: Recoñecemento da Experiencia Profesional