Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Convocatorias

Recoñecemento da Experiencia Profesional

 logo_fse_2017_gl

ORDEN DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA O ANO 2017

ENTREGA DAS ACREDITACIÓNS DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS

As persoas que demostraron a súa competencia profesional no procedemento de recoñecemento da experiencia laboral desenvolvido no ano 2017, segundo a Orden de 30 de diciembre de 2016, e non acudiron ao acto de entrega celebrado no Pazo de Congresos e Exposicións de Santiago de Compostela, o día 9 de xullo de 2018, poden recoller os seus Certificados de Profesionalidade e/ou Acreditacións de Unidades de Competencia, a partir do 17 de setembro de 2018, no Instituto Galego de Cualificacións, na seguinte dirección:

Instituto Galego Cualificacións
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Rúa San Lázaro s/n
15781 Santiago de Compostela

 

NOVA ORDEN DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA O ANO 2018

FASE DE AVALIACIÓN

Socorrismo en instalacións acuáticas e en espazos acuáticos naturais

Taxas de avaliación

A avaliación realizarase na Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP) Enderezo: Avda. da Cultura, s/n - 36680 A Estrada - Pontevedra

Condicións de realización das probas de avaliación:

 1. Presentación ás probas: os candidatos deberán personarse, identificándose co seu DNI, na Academia Galega de Seguridade Pública, con media hora de antelación en relación á hora que teñen programada a avaliación no calendario.
 2. Roupa adecuada para as probas: As probas de avaliación de todas as unidades de competencia combinarán entrevista profesional e/ou simulacións de situacións reais de traballo.

Para as probas de simulación, que se realizarán na piscina da Academia Galega de Seguridade Pública, os candidatos deberán ir provistos de bañador, chanclas, gorro e aletas, que empregarán durante o desenvolvemento das pruebas de avaliación. Tamén deberán levar unha mochila ou bolsa para gardar todas as pertenenzas personais (roupa, toalla, etc.) durante a realización das probas.

CALENDARIOS DE EVALUACIÓN

Confección e mantemento de artes e aparellos

Taxas de avaliación

Presentación ás probas: os/as candidatos/as deberán personarse, identificándose co seu DNI, na Escola oficial náutico-pesqueira de Ribeira, con media hora de antelación en relación á hora que teñen programada a avaliación no calendario.

CALENDARIOS DE AVALIACIÓN

Sedes de avaliación: Enderezos

 • Escola oficial náutico-pesqueira de Ribeira: R/ Estudantes, 7 - 15960 Ribeira

As probas de avaliación de todas as unidades de competencia combinarán entrevista profesional e/ou simulacións de situacións reais de traballo.

Socorrismo en espazos acuáticos naturais

Calendarios de avaliación na PRAIA DE SANTA CRISTINA (Oleiros – A Coruña):

Condicións de realización das probas de avaliación:

 1. Presentación ás probas: os candidatos deberán personarse, identificándose co seu DNI, na praia de Sta. Cristina, na carpa de información que se establecerá na parte central do paseo marítimo, con media hora de antelación en relación á hora que teñen programada a avaliación no calendario.
 2. Roupa axeitada para as probas: Os candidatos deberán ir provistos de neopreno,  aletas, e opcionalmente gorro e gafas. Tamén deberán levar unha mochila ou bolsa para gardar todas as pertenzas persoais (roupa, toalla, etc.) durante a realización das probas.
 3. Meteoroloxía: As probas cancelaranse ou suspenderanse en caso de alerta meteorolóxica adversa de nivel laranxa ou vermella. En tal  caso se avisará con antelación de a lo menos un día a través desta mesma páxina web.
 4. Consentimento informado: Os candidatos deberán ler e asinar o día que estean citados para a proba o consentimento informado sobre as condicións de realización da proba de avaliación que se anexa a continuación.
  Modelo consentimento informado
 5. Calendario-horario: A continuación anéxase o calendario e horarios programados para o  inicio das probas para todos os  candidatos/as.
  Calendario de avaliación: Día 21 de setembro de 2018

Taxas de avaliación

Tanatopraxia

Taxas de avaliación

CALENDARIOS DE AVALIACIÓN

Sedes de avaliación: Enderezos

 • Tanatorio de Montouto: Travesía de Montouto, 37 - 15883 Cacheiras. Teo.
 • Tanatorio de Bertamiráns: Rúa Fontaldeiro, 7
  15220, Bertamiráns (A Coruña)

As probas de avaliación de todas as unidades de competencia combinarán entrevista profesional e/ou simulacións de situacións reais de traballo.

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Taxas de avaliación

CALENDARIOS DE AVALIACIÓN

Candidatos Avaliación A Coruña: a avaliación realizarase na Oficina de Emprego de Coruña – Tornos, Avda. de Finisterre, 227-229, 1º A, A Coruña

Candidatos Avaliación Lugo: a avaliación realizarase no Complexo Residencial Xuvenil Lug (Albergue Xuvenil Eijo Garai) Rua Pintor Corredoira, 2, Lugo

Candidatos Avaliación Ourense: a avaliación realizarase no Centro de Formación Profesional Valverde (Xunta de Galicia) Lugar Valverde, nº 9, Allariz, Ourense

Candidatos Avaliación Pontevedra: a avaliación realizarase no Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes -Vigo(Residencia Asistida Monte Arieiro) , Monte Arieiro s/n, Vigo

Atención sociosanitaria a personas dependentes en institucións sociais

Taxas de avaliación

CALENDARIOS DE AVALIACIÓN

Candidatos Avaliación A Coruña: a avaliación realizarase na Oficina de Emprego de Coruña – Tornos, Avda. de Finisterre, 227-229, 1º A, A Coruña

Candidatos Avaliación Lugo: a avaliación realizarase no Complexo Residencial Xuvenil Lug (Albergue Xuvenil Eijo Garai) Rua Pintor Corredoira, 2, Lugo

Candidatos Avaliación Ourense : a avaliación realizarase no Centro de Formación Profesional Valverde (Xunta de Galicia) Lugar Valverde, nº 9, Allariz, Ourense

Candidatos Avaliación Pontevedra: a avaliación realizarase no Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes -Vigo(Residencia Asistida Monte Arieiro) , Monte Arieiro s/n, Vigo

Listaxes definitivas de persoas candidatas admitidas

Listaxes defininivas de persoas candidatas excluídas

 

 

 

REXP: Recoñecemento da Experiencia Profesional

REXP: Recoñecemento da Experiencia Profesional

REXP: Recoñecemento da Experiencia Profesional