Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Convocatorias

Recoñecemento da Experiencia Profesional

FSE

 

Nova orde de convocatoria pública para o ano 2018.

ORDE do 18 de decembro de 2017 pola que se realiza a convocatoria pública para o ano 2018 do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, cofinanciado nun 80 % polo FSE con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

Inscrición no procedemento de recoñecemento da competencia profesional (Anexos III, IV y V).

 

FASE DE AVALIACIÓN Candidatos listaxe de espera 2017

Extinción de incendios e salvamento

Taxas de avaliación

CALENDARIOS DE AVALIACIÓN

A avaliación realizarase na Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP) Enderezo: Avda. da Cultura, s/n - 36680 A Estrada - Pontevedra

As probas de avaliación de todas as unidades de competencia combinarán entrevista profesional e/ou simulacións de situacións reais de traballo.

Para a realización das simulacións haberá que levar asinado o Consentimento informado.

A continuación indícanse os calendarios de avaliación previstos:

Calendarios de evaluación: días 21 ao 25 Maio de 2018

Os calendarios de avaliación a través de simulacións que se realizarán na semana posterior (28, 29, 30, 31 de maio e 1 de xuño) publicaranse proximamente.

 

Listaxes definitivas de persoas candidatas admitidas

Listaxes defininivas de persoas candidatas excluídas

 

 

 

REXP: Recoñecemento da Experiencia Profesional

REXP: Recoñecemento da Experiencia Profesional