Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Convocatorias

Recoñecemento da Experiencia Profesional

FSE

Listaxes provisionais de admitidos e excluídos

Listaxes provisionais de preferentes

 

 

FASE DE AVALIACIÓN

Taxas de avaliación

rEXP: Recoñecemento da Experiencia Profesional

rEXP: Recoñecemento da Experiencia Profesional