Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Convocatorias

Recoñecemento da Experiencia Profesional

FSE

 

SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS

Taxas de avaliación

Calendarios de avaliación na PRAIA DE SANTA CRISTINA (Oleiros – A Coruña):

Condicións de realización das probas de avaliación:

 1. Presentación ás probas: os candidatos deberán personarse, identificándose co seu DNI, na praia de Sta. Cristina, na carpa de información que se establecerá na parte central do paseo marítimo, con media hora de antelación en relación á hora que teñen programada a avaliación no calendario.
 2. Roupa axeitada para as probas: Os candidatos deberán ir provistos de neopreno,  aletas, e opcionalmente gorro e gafas. Tamén deberán levar unha mochila ou bolsa para gardar todas as pertenzas persoais (roupa, toalla, etc.) durante a realización das probas.
 3. Meteoroloxía: As probas cancelaranse ou suspenderanse en caso de alerta meteorolóxica adversa de nivel laranxa ou vermella. En tal  caso se avisará con antelación de a lo menos un día a través desta mesma páxina web.
 4. Consentimento informado: Os candidatos deberán ler e asinar o día que estean citados para a proba o consentimento informado sobre as condicións de realización da proba de avaliación que se anexa a continuación.
  Modelo de consentimento informado
 5. Calendario-horario: A continuación anéxase o calendario e horarios programados para o inicio das probas para todos os candidatos/as.

Calendarios de avaliación:

 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS E SALVAMENTO

Taxas de avaliación

CALENDARIOS DE AVALIACIÓN

A avaliación realizarase na Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP) Enderezo: Avda. da Cultura, s/n - 36680 A Estrada - Pontevedra

As probas de avaliación de todas as unidades de competencia combinarán entrevista profesional e/ou simulacións de situacións reais de traballo.

Para a realización das simulacións haberá que asinar o consentimento informado

A continuación indícanse os calendarios de avaliación previstos:

CALENDARIOS DE AVALIACIÓN PROBAS PRÁCTICAS

Calendarios de avaliación na AGASP (Academia Galega de Seguridade Pública) en A Estrada: Avda. da Cultura, s/n - 36680 - A Estrada - Pontevedra

Condicións de realización das probas de avaliación:

 1. Presentación ás probas: os/as candidatos/as deperán personarse, identificándose co seu DNI, na Academia Galega de Seguridade Pública, con media hora de antelación en relación á hora que teñen programada a avaliación no calendario.
 2. Roupa axeitada para as probas: os/as candidatos/as deberán ir provistos dun EPI completo de intervención e de bañador, chanclas e gorro. Tamén deberán levar unha mochila ou bolsa para gardar todas as pertenzas persoais (roupa, toalla, etc.) durante a realización das probas.
 3. Meteoroloxía: As probas cancelaranse ou suspenderanse en caso de alerta meteorolóxica adversa de nivel laranxa ou vermella, que en tal  caso se avisará con antelación de alomenos un día a través desta mesma páxina web.
 4. Calendario-horario: A continuación anéxase o calendario e horarios programados para o  inicio das probas para todos/as os/as candidatos/as.

Calendarios de avaliación:

 

Listaxes definitivas de admitidos

Listaxes definitivas de excluídos

Listaxes definitivas en espera

Tanatopraxia

Taxas de avaliación

Calendarios de avaliación

Sedes de avaliación: Enderezos

 • Tanatorio de Montouto: Travesía de Montouto, 37 - 15883 Cacheiras. Teo.
 • Tanatorio de Bertamiráns: Rúa Fontaldeiro, 7 - 15220 Bertamiráns (A Coruña)


As probas de avaliación de todas as unidades de competencia combinarán entrevista profesional e/ou simulacións de situacións reais de traballo.

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Taxas de avaliación

CALENDARIOS DE AVALIACIÓN

Candidatos con domicilio na provincia de A Coruña: a avaliación realizarase na Oficina de Emprego de Coruña – Tornos, Avda. de Finisterre, 227-229, 1º A, A Coruña

Candidatos con domicilio na provincia de Lugo : a avaliación realizarase no Complexo Residencial Xuvenil Lug (Albergue Xuvenil Eijo Garai) Rua Pintor Corredoira, 2, Lugo

Candidatos con domicilio na provincia de Ourense: a avaliación realizarase no Centro de Formación Profesional Valverde (Xunta de Galicia) Lugar Valverde, nº 9, Allariz, Ourense

Candidatos con domicilio na provincia de Pontevedra: a avaliación realizarase no Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes -Vigo(Residencia Asistida Monte Arieiro) , Monte Arieiro s/n, Vigo

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Taxas de avaliación

CALENDARIOS DE AVALIACIÓN

Candidatos con domicilio na provincia de A Coruña: a avaliación realizarase na Oficina de Emprego de Coruña – Tornos, Avda. de Finisterre, 227-229, 1º A, A Coruña

Candidatos con domicilio na provincia de Lugo, Asturias, León e Madrid: a avaliación realizarase no Complexo Residencial Xuvenil Lug (Albergue Xuvenil Eixo Garai), Rúa Pintor Corredoira, 2, Lugo

Candidatos con domicilio na provincia de Ourense: a avaliación realizarase no Centro de Formación Profesional Valverde (Xunta de Galicia) Lugar Valverde, nº 9, Allariz, Ourense

Candidatos con domicilio na provincia de Pontevedra: a avaliación realizarase no Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes -Vigo(Residencia Asistida Monte Arieiro) , Monte Arieiro s/n, Vigo

 

rEXP: Recoñecemento da Experiencia Profesional

rEXP: Recoñecemento da Experiencia Profesional