Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Convocatorias

Recoñecemento da Experiencia Profesional

FSE

Listas provisionais de Socorrismo Acuático

Corrección de listas: Publicadas as listas provisionais de admitidos, excluídos e preferentes, a Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia (FESSGA) detecta que algúns cursos non foron baremados para todas as unidades de competencia, debido a que os contidos non viñan ben especificados, enviando un informe detallando os contidos. Ante esta situación, procédese de oficio á revisión de toda a baremación. En consecuencia, publícanse estas listas provisionais corrixidas que substitúen ás listas publicadas anteriormente e amplíase o prazo para a presentación de alegacións ata o día 5 de xuño.

Listaxes provisionais corrixidas de admitidos e excluídos

Listas provisionales corregidas de preferentes

 

Listaxes definitivas de admitidos

Listaxes definitivas de excluídos

Listaxes definitivas en espera

 

Listaxes provisionais de admitidos e excluídos

Listaxes provisionais de preferentes

 

 

FASE DE AVALIACIÓN

Tasas de avaliación socorrismo en instalacións acuáticas

Calendarios de avaliación. Socorrismo en instalacións acuáticas. AGASP

Taxas de avaliación servizos de control de pragas

Calendarios de avaliación. Servizos de control de pragas

Taxas de avaliación atención sociosanitaria

rEXP: Recoñecemento da Experiencia Profesional

rEXP: Recoñecemento da Experiencia Profesional