Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria
apoio

As Relacións Laborais

Portal de Emprego

Relacións Laborais

Esta sección contén información sobre materias competencia da Consellería de Economía, Emprego e Industria en relación as Relacións Laborais

Servizos directos

Rexistro de Empresas Acreditadas de Galicia Rexistro de convenios colectivos Responsabilidade Social Empresarial Consello Galego de Relacións Laborais Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

Subvencións cofinanciadas FSE

O FSE inviste no teu futuro

Unión Europea