Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Axudas e subvencións > Instruccións, modelos de certificados e xustificacións de programas de cooperación

Programas de cooperación

Instruccións

Modelos certificados para o pagamento

TR351A - Entidades locais

TR351B - Axentes de Emprego e Desenvolvemento Local

TR352A - Programas de Cooperación entidades sen ánimo de lucro

TR352B - Axentes de Emprego e Unidades de Apoio

TR352D - Programas de Cooperación entidades sen ánimo de lucro PROGRAMA ACTIVA

Modelos certificado para a solicitude

Entidades locais - TR351A

Axentes de emprego e desenvolvemento local - TR351B

Modelo de certificado de recepción de fondos

Modelos verificación expedientes