Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Axudas e subvencións > Instruccións, modelos de certificados e xustificacións de programas de cooperación YEI

Programas de cooperación YEI

Modelos certificado para a solicitude YEI

Programas de Cooperación entidades sen ánimo de lucro Garantía Xuvenil - TR352C

CIRCULAR 9/2016, de 20 de xullo de 2016, de Instruccións relativas ás subvencións para o fomento do Emprego a través dos programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro, no ámbito do Programa operativo de Emprego xuvenil na Comunidade Autónoma de Galicia.

Modelos certificados para o pagamento

Publicidade

Modelo de certificado de recepción de fondos