Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Publicacións

Publicación

[ Impresa / Rede ]

Cualificación profesionai. Pedra natural

Cualificación profesionai. Pedra natural
 • Ano:
  2004
 • Resumo:

  O Instituto Galego das Cualificacións, co fin de impulsar e adecuar os niveis de competencia profesional dos traballadores galegos aos requirimentos específicos do noso sistema produtivo, levou a cabo o proxecto de elaboración das cualificacións profesionais dun sector estratéxico na economía de Galicia, como é o sector da pedra natural.

  As cualificacións profesionais definidas neste sector inclúen competencias que requiren unha ampla formación básica e polivalente, necesaria para poñer en práctica os equipos actuais e os que estean en vías de desenvolvemento. Á vez, púxose especial atención nos aspectos de calidade, prevención de riscos laborais e protección medioambiental. As cualificacións profesionais definidas inclúen tamén requirimentos de especial actitude para o traballo en equipo, capacidades de iniciativa, autonomía, toma de decisións, responsabilidade e innovación do proceso operativo. De igual forma, intentouse non crear cualificacións profesionais demasiado específicas, co fin de non encadrar ao traballador nun campo demasiado concreto e dotalo dunha maior flexibilidade e polivalencia, permitíndolle desenvolver coñecementos e capacidades o máis amplos posible para posibilitar a mobilidade en empresas do sector e incluso de sectores relacionados.

 • Órgano Editor:
  Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude
 • Ano de edición:
  2001
 • Idioma:
  Galego
 • Área temática:
  Formación e cualificación
 • Publicación:
  Impresa / Rede
 • Formato:
  30 x 21 cm.
 • Tipo Doc:
  Estoxo con 5 folletos
 • Imprime:
  Grafisant
 • Observación:

  Contén 5 folletos cos seguintes títs.:

  1. Extracción da pedra natural. D.L. C 2637-2001

  2 .Serradura e tratamento superficial. D.L. C 2368-2001

  3. Conformación. D.L. C 2369-2001

  4. Desenvolvemento técnico e coordinación en obra. D.L. C 2370-2001

  5. Colocación da pedra natural. D.L. C 2371-2001