Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Publicacións

Publicación

[ Impresa / Rede ]

Elaboración das cualificacións profesionais da pedra natural

Elaboración das cualificacións profesionais da pedra natural
 • Ano:
  2002
 • Resumo:

  A Elaboración das cualificacións profesionais da pedra natural é unha publicación complementaria ás cualificacións, onde se pretende reflectir o proceso levado a cabo na súa elaboración. Neste traballo proporciónase unha información básica sobre a elaboración das cualificacións profesionais, que pode estructurarse en tres bloques:

  1. Unha análise xeral do sector, na que se recollen os seus principais problemas, características e unha visión europea da formación e as cualificacións profesionais.
  2. A metodoloxía empregada no proceso de identificación e determinación das competencias profesionais e unha explicación detallada de cada unha das cualificacións profesionais resultantes.
  3. Un estudo de prospectiva que permita identificar os cambios previsibles nas cualificacións para facilitar a súa revisión futura.

  Cómpre destacar que unha parte fundamental da metodoloxía empregada neste traballo está baseada na participación e implicación do sector en todo o proxecto, xa que, por unha parte, é o propio sector o que debe realizar a identificación das competencias, a través dun grupo de expertos que acheguen os seus coñecementos técnicos e a súa experiencia profesional e, por outra, é o encargado de validar e dar o apoio definitivo ás cualificacións profesionais, a través dun grupo de contraste formado polas principais organizacións empresarias, sindicais e profesionais do sector.

 • Órgano Editor:
  Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude, Dirección Xeral de Formación e Colocación, Instituto Galego das Cualificacións
 • Ano de edición:
  2002
 • Idioma:
  Galego
 • Área temática:
  Formación e cualificación
 • Publicación:
  Impresa / Rede
 • N. de páxinas:
  114 p.
 • Formato:
  24 x 23 cm
 • Título da serie:
  Análise e método
 • DL:
  C 1240-2002
 • Tipo Doc:
  Libro
 • Imprime:
  Grafisant