Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Publicacións

Publicación

[ Impresa / Rede ]

Informe da situación da muller no mercado de traballo galego

Informe da situación da muller no mercado de traballo galego
 • Ano:
  2006
 • Resumo:

  Este informe enmárcase dentro do ámbito dos estudos de mercado laboral de Galicia que elabora o Observatorio das Ocupacións do Instituto Galego das Cualificacións, sobre un dos colectivos que presenta maiores atrancos no seu desenvolvemento profesional.

  O estudo pretende amosar unha diagnose da problemática que suscita a situación laboral da muller galega, dado que esta aínda presenta unha situación de desigualdade no que atinxe ao acceso ao emprego e ás retribucións salariais. De tal forma que poda servir para o deseño dunha axeitada política de programación que desenvolva as medidas correctoras necesarias para dar resposta a esta problemática. Para levar a cabo este obxectivo, se incidiu na evolución experimentada nos últimos anos utilizando os indicadores máis representativos do mercado de traballo (actividade, emprego, desemprego e contratación) nalgún dos cales se produciron cambios importantes respecto a anos anteriores, non tanto polas variacións cuantitativas como polo seu posible significado.

 • Órgano Editor:
  Consellería de Traballo, Dirección Xeral de Formación e Cualificación, Instituto Galego das Cualificacións
 • Ano de edición:
  2006
 • Idioma:
  Galego
 • Área temática:
  Emprego e mercado laboral
 • Publicación:
  Impresa / Rede
 • N. de páxinas:
  31 p.
 • Formato:
  24 x 23 cm
 • DL:
  VG 1080-2006
 • Tipo Doc:
  Folleto
 • Imprime:
  C. A. Gráfica