Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Publicacións

Publicación

[ Impresa / Rede ]

Estudo do Mercado Laboral

Estudo do Mercado Laboral
 • Ano:
  2006
 • Resumo:

  Anuario con información relativa ás principais variables do mercado laboral: ofertas e demandas de emprego e contratación nas 53 comarcas de Galicia, acompañado dunha contextualización segundo o perfil sociolaboral e o tecido produtivo das catro provincias galegas e do conxunto da comunidade autónoma.

  Agrupa  4 títulos, un por provincia

   

   

 • Órgano Editor:
  Consellería de Traballo, Dirección Xeral de Formación e Colocación, Instituto Galego das Cualificacións
 • Ano de edición:
  2001-2006
 • Idioma:
  Galego
 • Área temática:
  Emprego e mercado laboral
 • Publicación:
  Impresa / Rede
 • Formato:
  30 x 21 cm
 • Tipo Doc:
  Publicación periódica. Anuario
 • Periodicidade:
  Anual
 • Observación:

  A publicación comeza a editarse no ano 2001 de forma impresa e a partir do 2002 publícase tamén na web. Ao longo da vida da publicación, cambiou o nome das consellerías editoras

  Contén ed. impresa e en rede de:

  Estudo do Mercado Laboral. Provincia A Coruña, 2002-2004: D.L. C 512-2000; ISSN 1695-4122

  Estudo do Mercado Laboral. Provincia Lugo, 2002-2004: D.L. C 352-2000; ISSN 1695-4165

  Estudo do Mercado Laboral. Provincia Ourense, 2002-2004: D.L. C 593-2000, ISSN 1695-4157

  Estudo do Mercado Laboral. Provincia Pontevedra, 2002-2004: D.L. C 511-2000, ISSN 1695-4173

  A publicación deixa de imprimirse en 2004 e o último informe en rede corresponde ao ano 2005-2006

 • Ano do tomo:
  2000-2006