Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Publicacións

Publicación

[ Impresa ]

Informe comarcal do mercado laboral

Informe comarcal do mercado laboral
 • Autor:
  Xunta de Galicia, Observatorio Ocupacional
 • Ano:
  2005
 • Resumo:

  Publicación periódica de periodicidade trimestral, con datos básicos sobre varios dos compoñentes e variables do mercado laboral nas 53 comarcas da Comunidade Autónoma de Galicia. Xorde da necesidade de elaborar e obter unha serie de indicadores básicos a partir dos cales, se puidese facer un seguimento, ao longo do ano, dos principais compoñentes do mercado laboral, tanto dende o punto de vista cuantitativo como ocupacional. Nesta publicación proporciónanse datos das cincuenta e tres comarcas de Galicia.

 • Órgano Editor:
  Consellería de Traballo, Dirección Xeral de Formación e Colocación, Instituto Galego das Cualificacións
 • Ano de edición:
  2001-2006
 • Idioma:
  Galego
 • Área temática:
  Emprego e mercado laboral
 • Publicación:
  Impresa
 • Formato:
  24 x 17 cm
 • ISSN:
  1578-1828
 • DL:
  C 1206-2001
 • Tipo Doc:
  Publicación periódica. Informe
 • Periodicidade:
  Trimestral
 • Observación:

  1º trim. 2001-3º trim. de 2002: editado pola Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude

  4º trim.2002-1º trim. 2005: Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais

  2º trim. 2005-4º trim.2005: Consellería de Traballo.

  A partir de 2004, os distintos informes, por provincia e ano poden consultarse tamén en rede

 • N. do tomo:
  1º trim. 2001-4º trim. 2005
 • Ano do tomo:
  2001-2005
Documentos relacionados