Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Publicacións

Publicación

[ Impresa / Rede ]

Estudo de necesidades formativas no sector audiovisual en Galicia

Estudo de necesidades formativas no sector audiovisual en Galicia
 • Ano:
  2002
 • Resumo:

  Na nosa sociedade global, a competitividade das empresas determina a esixencia dunha alta cualificación dos recursos humanos, que permita afrontar con garantías os retos que se lle presentan día a día. Neste sentido, observamos, dun tempo a esta parte, un novo complexo de actividade que pasou a converterse primeiramente nun "novo viveiro de emprego" e, posteriormente, en sector estratéxico para Galicia. Trátase do sector audiovisual. Os importantes cambios producidos na tecnoloxía e o esquema de organización empresarial están ocasionando unha carencia de profesionais coa cualificación necesaria para abordar con solvencia os desafíos do novo escenario.

  Para darlle curso a este pronunciamento, a Asociación Galega de Produtoras Independentes e a Dirección Xeral de Formación e Colocación, a través do Instituto Galego das Cualificacións, e contando, así mesmo, coa validación e o recoñecemento da Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles, que colaboraron no presente estudo, permitiron o lanzamento dunha iniciativa que pretende identificar as necesidades de formación no sector audiovisual galego, co propósito de levar a cabo unha adecuada programación das accións a desenvolver, así como contribuír ao desenvolvemento dunha actividade emerxente e que presenta aínda moi boas perspectivas de crecemento na Comunidade Autónoma de Galicia.

 • Órgano Editor:
  Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude, Dirección Xeral de Formación e Colocación
 • Ano de edición:
  2002
 • Idioma:
  Galego
 • Área temática:
  Formación e cualificación
 • Publicación:
  Impresa / Rede
 • N. de páxinas:
  334 p.
 • Formato:
  25 x 20 cm
 • DL:
  C 339-2002
 • Tipo Doc:
  Libro
 • Imprime:
  Eurográficas Pichel