Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Publicacións

Publicación

[ Impresa / Rede ]

Formación universitaria e demanda empresarial

Formación universitaria e demanda empresarial
 • Ano:
  2001
 • Resumo:

  Este traballo é o resultado dunha investigación cuxas conclusións poden constituír un primeiro paso para o deseño dun plan que oriente as actuacións da universidade na súa función de formación dos profesionais que necesitan as empresas para afrontar os seus retos competitivos. Pretende conseguir un maior achegamento entre a empresa e o mundo universitario, xa que permite un coñecemento máis exacto da realidade actual, identificando as posibles causas dos desaxustes existentes, coñecendo a formación complementaria que tiveron que recibir os alumnos para acceder á empresa, os índices de satisfacción empresarial en cada unha das titulacións e os índices de satisfacción do titulado tras a súa incorporación ao posto de traballo.

 • Órgano Editor:
  Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude, Dirección Xeral de Formación e Colocación
 • Ano de edición:
  2001
 • Idioma:
  Galego
 • Área temática:
  Formación e cualificación
 • Publicación:
  Impresa / Rede
 • N. de páxinas:
  169 p.
 • Formato:
  26 x 21 cm.
 • DL:
  C 463-2001
 • Tipo Doc:
  Libro
 • Imprime:
  Tórculo Artes Gráficas
 • Observación:

  Estudo elaborado en colaboración entre a Universidade de Vigo, a Confederación de Empresarios de Pontevedra e a consellería.