Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Publicacións

Publicación

[ Impresa / Rede ]

Estudo das necesidades de formación e prospectiva da innovación no sector da xoiería en Galicia

Estudo das necesidades de formación e prospectiva da innovación no sector da xoiería en Galicia
 • Ano:
  2003
 • Resumo:

  O presente estudo das necesidades de formación e prospectiva da innovación no sector da xoiería en Galicia pretende analizar as estruturas empresariais e laborais do sector en Galicia coa intención de detectar os cambios nos perfís profesionais por innovacións técnicas ou sociais, co obxecto de coñecer as novas competencias dos traballadores e as cualificacións que se lles demandan.
   

 • Órgano Editor:
  Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, Dirección Xeral de Formación e Colocación, Instituto Galego das Cualificacións
 • Ano de edición:
  2003
 • Idioma:
  Galego
 • Área temática:
  Formación e cualificación
 • Publicación:
  Impresa / Rede
 • N. de páxinas:
  293 p.
 • Formato:
  24 x 23 cm.
 • Título da serie:
  Colección Necesidades formativas
 • DL:
  VG 103-2003
 • Tipo Doc:
  Libro
 • Imprime:
  C.A. Gráfica