Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Publicacións

Publicación

[ Impresa / Rede ]

Estudo de necesidades formativas do sector téxtil e da confección en Galicia

Estudo de necesidades formativas do sector téxtil e da confección en Galicia
 • Autor:
  Elaboración: Femxa Formaciónl
 • Ano:
  2004
 • Resumo:

  O Estudo de necesidades de formación do sector téxtil e da confección en Galicia ten o propósito de servir para definir e delimitar as carencias de formación dos traballadores do sector, proporcionando nun segundo termo unha serie de medidas tendentes a paliar e cubrir esas necesidades. O obxectivo xeral desta publicación é tratar de determinar os novos contidos profesionais e as modificacións dos xa existentes, en moitos casos debido á introdución de novas tecnoloxías nos procesos produtivos. Isto servirá para propoñer, se fose necesario, unha actualización dos contidos dos programas de Formación Profesional Ocupacional do sector.

 • Órgano Editor:
  Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, Dirección Xeral de Formación e Colocación, Instituto Galego das Cualificacións
 • Ano de edición:
  2004
 • Idioma:
  Galego
 • Área temática:
  Formación e cualificación
 • Publicación:
  Impresa / Rede
 • N. de páxinas:
  840 p.
 • Formato:
  23 x 17 cm
 • DL:
  C 2411-2004
 • Tipo Doc:
  Libro
 • Imprime:
  [Ofelmaga?]
 • Observación:

  Fíxose tamén unha edición en castelán.

  Editouse en CD-Rom con D.L. C 8/2005

Documentos relacionados