Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Publicacións

Publicación

[ Impresa / Rede ]

Informe mercado laboral, 2008

Informe mercado laboral, 2008
 • Autor:
  Análise e redacción: Ciddanía, Soc. Coop. Galega
 • Ano:
  2008
 • Resumo:

  Este informe constitúe un instrumento de consulta sobre o mercado laboral en Galicia. A combinación dunha dimensión descritiva cunha analítica e sintética proporciona información a diversos niveis da realidade sociolaboral que caracteriza a Comunidade Autónoma. A publicación consta de tres apartados, unha primeira análise comparativa comarcal cunha información presentada en forma de mapas, gráficos e táboas de indicadores , unha distribución das comarcas en conglomerados co obxectivo de establecer tipoloxías que caractericen o mercado laboral e por último unhas fichas das diferentes comarcas galegas as cales recollen a información mais relevante para cada territorio.

 • Órgano Editor:
  Consellería de Traballo, Dirección Xeral de Formación e Colocación, Instituto Galego das Cualificacións
 • Ano de edición:
  2009
 • Idioma:
  Galego
 • Área temática:
  Emprego e mercado laboral
 • Publicación:
  Impresa / Rede
 • N. de páxinas:
  324 p. : map.
 • Formato:
  31 x 25 cm
 • DL:
  C 470-2009
 • Tipo Doc:
  Libro
 • Imprime:
  Gráficas Garabal
 • Observación:

  Os datos analizados corresponden ao ano 2007