Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Publicacións

Publicación

[ Impresa / Rede ]

Informe sobre os traballadores estranxeiros no mercado laboral galego

Informe sobre os traballadores estranxeiros no mercado laboral galego
 • Ano:
  2009
 • Resumo:

  Publicación que analiza a situación dos traballadores estranxeiros na nosa comunidade e as súas repercusións no mercado laboral. No informe móstranse as evolucións nos últimos anos dos indicadores que caracterizan a realidade deste colectivo en Galicia así como os parámetros máis representativos no ámbito laboral: actividade, ocupación, paro, contratación e afiliación. Neste informe analízanse en primeiro lugar a situación e evolución demográfica da poboación estranxeira na nosa comunidade, para a continuación abordar o plano laboral e a configuración global da súa inserción na rede económica do tecido produtivo.

 • Órgano Editor:
  Consellería de Traballo e Benestar, Dirección Xeral de Formación e Colocación, Instituto Galego das Cualificacións
 • Ano de edición:
  2009
 • Idioma:
  Galego
 • Área temática:
  Emprego e mercado laboral, Relacións laborais
 • Publicación:
  Impresa / Rede
 • N. de páxinas:
  78 p.
 • Formato:
  24 x 23
 • DL:
  C 2686-2009
 • Tipo Doc:
  Libro
 • Imprime:
  Plana Artes Gráficas