Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Publicacións

Publicación

[ Impresa / Rede ]

Informe da situación da mocidade no mercado de traballo galego

Informe da situación da mocidade no mercado de traballo galego
 • Ano:
  2007
 • Resumo:

  Neste estudo analízase a problemática que presenta a situación laboral da nosa mocidade, a través da evolución experimentada nos últimos anos, vista desde os indicadores máis representativos do mercado de traballo: actividade, emprego, desemprego e contratación, así como a incidencia da inserción de alumnos universitarios e de formación ocupacional. Tamén se analizan as principais magnitudes salariais do colectivo xuvenil e da sinistralidade laboral na mocidade galega.

 • Órgano Editor:
  Consellería de Traballo, Dirección Xeral de Formación e Colocación, Instituto Galego das Cualificacións
 • Ano de edición:
  2007
 • Idioma:
  Galego
 • Área temática:
  Emprego e mercado laboral, Xuventude e voluntariado, Seguridade e saúde laboral
 • Publicación:
  Impresa / Rede
 • N. de páxinas:
  40 p.
 • Formato:
  24 x 23 cm
 • DL:
  C 1890-2007
 • Tipo Doc:
  Folleto
 • Imprime:
  Plana Artes Gráficas