Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Publicacións

Publicación

[ Electrónica con dispositivo físico ]

Mapas de indicadores comarcais

Mapas de indicadores comarcais
 • Ano:
  2006
 • Resumo:

  O Estudo do Mercado Laboral. Provincial e Comarcal é elaborado con periodicidade anual dende o 2000 polo Instituto Galego das Cualificacións. Ademais de facer o informe tradicional para o período 2005/2006, realizouse un estudo novo e innovador da totalidade de comarcas de Galicia, presentando 75 mapas que mostran a situación global e a posición de cada comarca con respecto a diferentes indicadores do tecido empresarial, contratos, demandas e ofertas. Pódese ampliar información consultado a web “indicadores do mercado laboral”.O informe é un instrumento de consulta ao mesmo tempo descritivo e analítico. Posibilita o coñecemento, a diferentes niveis de detalle, dos principais fenómenos que caracterizan a realidade socio laboral na nosa comunidade autónoma. Mais tamén permite coñecer a súa estrutura interna e as variables que determinan o seu comportamento.

 • Órgano Editor:
  Consellería de Traballo, Dirección Xeral de Formación e Colocación, Instituto Galego das Cualificacións
 • Ano de edición:
  2006
 • Idioma:
  Galego
 • Área temática:
  Emprego e mercado laboral
 • Publicación:
  Electrónica con dispositivo físico
 • Formato:
  Carpeta con CD-Rom
 • DL:
  C 2361-2007
 • Tipo Doc:
  CD Rom