Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Publicacións

Publicación

[ Impresa / Rede ]

Informe de ocupacións en progresión

Informe de ocupacións en progresión
 • Ano:
  2002
 • Resumo:

  A mobilidade do mercado de traballo somete as ocupacións a un constante vaivén, desprazándoas ou encumiándoas segundo variables non sempre obxectivables.

  Neste sentido, o Observatorio Ocupacional do Instituto Galego das Cualificacións, como ferramenta básica que tenta coñecer a estrutura e funcionamento do mercado de traballo, elaborou este informe de ocupacións en progresión para que, tomado coa cautela propia deste tipo de estudos prospectivos nun mercado laboral e produtivo rapidamente cambiante, poida servir como instrumento de importancia estratéxica no deseño de posibles accións orientativas, formativas ou outras políticas activas de emprego.

 • Órgano Editor:
  Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude, Dirección Xeral de Formación e Colocación, Instituto Gaelgo das Cualificacións
 • Ano de edición:
  2002
 • Idioma:
  Galego
 • Área temática:
  Emprego e mercado laboral
 • Publicación:
  Impresa / Rede
 • N. de páxinas:
  284 p.
 • Formato:
  24 x 23 cm.
 • Título da serie:
  Colección Ocupacións e formación
 • DL:
  C 1048-2002
 • Tipo Doc:
  Libro
 • Imprime:
  Tórculo