Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Publicacións

Publicación

[ Impresa ]

Ocupacións dende a perspectiva dos novos filóns do emprego

 • Ano:
  2002
 • Resumo:

  Unha das áreas que se está a desenvolver no Observatorio Ocupacional do Instituto Galego das Cualificacións fai referencia ao estudo dos sectores produtivos galegos, e dentro desta, a impulsar o estudo das novas profesións e dos novos filóns de emprego.

  Constitúe un primeiro traballo neste sentido, aínda que dende a perspectiva da análise do mercado laboral galego. En próximos estudos, este Servizo do Observatorio Ocupacional seguirá afondando neste campo, tratando de cubrir dun xeito máis amplo as funcións definidas no impulso das novas profesións e emprendendo estudos máis globais ao enfocalos dentro da área da análise sectorial.

 • Órgano Editor:
  Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude, Dirección Xeral de Formación e Colocación, Instituto Gaelgo das Cualificacións
 • Ano de edición:
  2002
 • Idioma:
  Galego
 • Área temática:
  Formación e cualificación, Emprego e mercado laboral
 • Publicación:
  Impresa
 • N. de páxinas:
  162 p.
 • Formato:
  24 x 23
 • Título da serie:
  Colección Ocupacións e Formación
 • DL:
  C 1049-2002
 • Tipo Doc:
  Libro
 • Imprime:
  Tórculo