Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Publicacións

Publicación

[ Impresa ]

Catálogo de perfís profesionais

Catálogo de perfís profesionais
 • Ano:
  2006
 • Resumo:

  Este traballo é froito da continuación do estudo Informe de ocupacións en progresión, que ofrecía a situación sociolaboral dos principais perfís na nosa comunidade. Pretende, fundamentalmente, servir de apoio ás tarefas de orientación e clasificación dos demandantes de emprego. Cremos que esta breve descrición das funcións e requisitos das ocupacións podería ser unha ferramenta importante para clasificar e orientar correctamente os nosos demandantes. Este traballo é de carácter permanente, polo que se irán incorporando novos perfís e actualizando os contidos xa realizados.

 • Órgano Editor:
  Consellería de Traballo, Dirección Xeral de Formación e Colocación, Instituto Galego das Cualificacións
 • Ano de edición:
  2006
 • Idioma:
  Galego
 • Área temática:
  Formación e cualificación
 • Publicación:
  Impresa
 • Formato:
  24 x 25 cm
 • DL:
  C 2242-2006
 • Tipo Doc:
  Fichas nunha carpeta con anelas
 • Imprime:
  Tórculo, Artes Gráficas
 • Observación:

  Fichas clasificadas alfabeticamente por profesións e recollidas nunha carpeta con anelas.

  Editouse tamén en CD-Rom

  En rede colgouse a información das fichas

Documentos relacionados