Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Publicacións

Publicación

[ Electrónica en rede ]

Inserción laboral da formación para o emprego

Inserción laboral da formación para o emprego
 • Ano:
  2016
 • Resumo:

  O obxectivo principal deste informe é a análise da inserción laboral dos alumnos formados nas accións formativas dirixidas ao colectivo de desempregados. Partimos dos resultados descritos para aqueles alumnos que obtiveron o seu certificado acreditativo e consideramos inseridos os que conseguiron un contrato laboral en datas posteriores á realización do curso.

  O ámbito xeográfico é Galicia, con resultados desagregados por provincias e comarcas, tendo en conta o domicilio do centro impartidor. O informe desenvolve os resultados da inserción dos alumnos formados agrupados por familia profesional e distribuídos en función de diversas variables: sexo, idade, nivel académico, tipoloxía da contratación, actividade económica e grupos ocupacionais.

 • Órgano Editor:
  Consellería de Economía, Emprego e Industria. Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral. Instituto Galego das Cualificacións
 • Ano de edición:
  2013- .
 • Idioma:
  Galego
 • Área temática:
  Formación e cualificación
 • Publicación:
  Electrónica en rede
 • Formato:
  30 x 21 cm
 • Tipo Doc:
  Publicación periódica
 • Periodicidade:
  Anual
 • Tomo:
 • Ano do tomo:
  2010-