Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Publicacións

Publicación

[ Impresa / Rede ]

Informe da situación da muller traballadora no mercado de traballo galego

Informe da situación da muller traballadora no mercado de traballo galego
 • Ano:
  2010
 • Resumo:

  Publicación que analiza a evolución e a situación das mulleres traballadoras no actual mercado laboral galego. Este informe actualiza os datos ofrecidos na anterior publicación sobre este colectivo elaborada no ano 2006. Móstranse as evolucións nos últimos anos dos indicadores que caracterizan o mercado laboral feminino: a participación laboral das mulleres, as afiliacións no sistema da Seguridade Social, o paro, contratación, nivel salarial, formación para o emprego e a siniestralidade laboral nas mulleres traballadoras. Analízanse en primeiro lugar a situación e evolución demográfica da poboación feminina na comunidade galega.

 • Órgano Editor:
  Dirección Xeral de Formación e Colocación, Instituto Galego das Cualificacións
 • Ano de edición:
  2010
 • Idioma:
  Galego
 • Área temática:
  Emprego e mercado laboral
 • Publicación:
  Impresa / Rede
 • N. de páxinas:
  107 p.
 • Formato:
  24 x 23
 • DL:
  C 4051-2010
 • Tiraxe:
  800 exemplarex
 • Tipo Doc:
  Libro
 • Imprime:
  Tórculo Artes Gráficas
Documentos relacionados