Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Publicacións

Publicación

[ Impresa / Rede ]

Informe da situación da mocidade no mercado de traballo galego

Informe da situación da mocidade no mercado de traballo galego
 • Ano:
  2010
 • Resumo:

  Publicación que analiza a evolución e a situación da mocidade no actual mercado laboral galego. Este informe actualiza os datos ofrecidos na anterior publicación sobre este colectivo elaborada no ano 2007. Móstranse as evolucións nos últimos anos dos indicadores que caracterizan o mercado laboral dos traballadores menores de 30 anos: a participación laboral segundo a Enquisa de Poboación Activa, as afiliacións no sistema da Seguridade Social, o paro, contratación, nivel salarial, formación para o emprego, a mobilidade laboral e a siniestralidade laboral dos mozos galegos. Analízanse en primeiro lugar a situación e evolución demográfica deste colectivo na comunidade galega.

 • Órgano Editor:
  Dirección Xeral de Formación e Colocación, Instituto Galego das Cualificacións
 • Ano de edición:
  2010
 • Idioma:
  Galego
 • Área temática:
  Emprego e mercado laboral, Xuventude e voluntariado
 • Publicación:
  Impresa / Rede
 • N. de páxinas:
  93 p.
 • Formato:
  24 x 23 cm
 • DL:
  C 4053-2010
 • Tipo Doc:
  Libro
 • Imprime:
  Tórculo Artes Gráficas
 • Observación:

  Existe tamén unha edición en castelán