Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Publicacións

Publicación

[ Impresa / Rede ]

Informe da situación dos autónomos no mercado laboral galego

Informe da situación dos autónomos no mercado laboral galego
 • Ano:
  2010
 • Resumo:

  Publicación que analiza a evolución e a situación dos traballadores autónomos no actual mercado laboral galego. No informe móstranse as evolucións nos últimos anos dos indicadores que caracterizan o mercado laboral en relación con este colectivo de traballadores: a ocupación por conta propia e a afiliación na Tesourería Xeral da Seguridade Social. Analízanse tamén as cooperativas e sociedades laborais, as empresas con titularidade de persoa física, as pensións, a siniestralidade laboral, a formación e cualificación para o traballo autónomo e a figura do emprendedor.

 • Órgano Editor:
  Dirección Xeral de Formación e Colocación, Instituto Galego das Cualificacións
 • Ano de edición:
  2010
 • Idioma:
  Galego
 • Área temática:
  Emprego e mercado laboral, Seguridade e saúde laboral, Formación e cualificación
 • Publicación:
  Impresa / Rede
 • N. de páxinas:
  135 p.
 • Formato:
  24 x 23 cm
 • DL:
  C 4048-2010
 • Tipo Doc:
  Libro
 • Imprime:
  Tórculo Artes Gráficas
 • Observación:

  Existe a edición en castelán