Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Publicacións

Publicación

[ Impresa / Rede ]

Evolución dos filóns de emprego en Galicia

Evolución dos filóns de emprego en Galicia
 • Ano:
  2010
 • Resumo:

  Publicación que analiza a evolución das ocupacións desde a perspectiva dos novos filóns de emprego na comunidade autónoma galega e que dá continuidade ao mesmo estudo publicado no ano 2002 sobre este tema. O tempo transcorrido desde a aparición deste termo ven confirmando a solidez dos cambios demográficos, sociais e económicos que sinalaban na súa concepción. Considérase oportuno, ademais, con este estudo tratar de establecer unha relación directa entre os ditos ámbitos e os novos certificados de profesionalidade publicados. Deste xeito ábrese unha nova posibilidade de inserción laboral para as persoas que traballan neste ámbito sen acreditación profesional.

 • Órgano Editor:
  Dirección Xeral de Formación e Colocación, Instituto Galego das Cualificacións
 • Ano de edición:
  2010
 • Idioma:
  Galego
 • Área temática:
  Formación e cualificación, Emprego e mercado laboral
 • Publicación:
  Impresa / Rede
 • N. de páxinas:
  158 p.
 • Formato:
  30 x 21 cm
 • DL:
  C 4055-2010
 • Tipo Doc:
  Libro
 • Imprime:
  Tórculo Artes Gráficas