Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Publicacións

Publicación

[ Impresa / Rede ]

Datos sobre ocupacións

Datos sobre ocupacións
 • Ano:
  2006
 • Resumo:

  Informe descritivo do movemento da oferta, demanda e contratación en Galicia para posibilitar as tarefas de orientación profesional ou laboral. Contén cifras das cen ocupacións máis demandadas, ofertadas e contratadas, xunto con información de formación profesional ocupacional asociada a estas para facilitar o labor orientador.

  A periodicidade da publicación é semestral, incluíndose en cada novo exemplar información de períodos anteriores co fin de observar a dinámica temporal das ocupacións mediante comparacións evolutivas.

 • Órgano Editor:
  Consellería de Traballo, Dirección Xeral de Formación, Instituto Galego das Cualificacións
 • Ano de edición:
  2003-2006
 • Idioma:
  Galego
 • Área temática:
  Formación e cualificación, Emprego e mercado laboral
 • Publicación:
  Impresa / Rede
 • Formato:
  24 x 23 cm
 • Título da serie:
  Colección ocupacións e formación. Serie A ; nºs.1-7
 • ISSN:
  1695-9361
 • DL:
  C 287-2003
 • Tipo Doc:
  Publicación periódica
 • Periodicidade:
  semestral
 • Observación:

  Accédese aos informes dos anos 2004 e 2005 por provincias pero non aos PDF da publicación.

 • Ano do tomo:
  2º semestre 2002-2º semestre 2005