Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Publicacións

Publicación

[ Electrónica en rede ]

O recambio xeracional en ocupacións do mercado laboral galego

O recambio xeracional en ocupacións do mercado laboral galego
 • Autor:
  Coordinación: Marisa Mallo Fernández, Mª José Cortés Jiménez
 • Ano:
  2011
 • Resumo:

  O presente estudo pretende ofrecer unha descrición, a través da análise de dez ocupacións, da situación na que se atopan os mozos galegos no seu acceso ao mercado laboral tendo en conta a posibilidade de renovación ou substitución que poida supor o paulatino abandono do sistema produtivo da poboación máis envellecida

 • Órgano Editor:
  Dirección Xeral de Formación e Colocación, Instituto Galego das Cualificacións
 • Idioma:
  Galego
 • Área temática:
  Emprego e mercado laboral, Formación e cualificación, Xuventude e voluntariado
 • Publicación:
  Electrónica en rede
 • N. de páxinas:
  43
 • Formato:
  30 x 21
 • Tipo Doc:
  Folleto