Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Publicacións

Publicación

[ Impresa / Rede ]

Informe da representación dos traballadores menores de 30 anos nas ocupacións do mercado laboral

Informe da representación dos traballadores menores de 30 anos nas ocupacións do mercado laboral
 • Ano:
  2011
 • Resumo:

  Este informe pretende afondar na realidade da xuventude galega no ámbito do emprego, máis concretamente achegar a información pertinente para analizar como é a súa representación nas diferentes ocupacións que conforman o actual mercado laboral. Os menores de 30 anos supoñen o 18% da poboación activa galega, é dicir, aquela que está en idade de traballar e consta como ocupada ou na procura activa dun novo emprego, pero, ao mesmo tempo, son o 34% dos demandantes parados. Esta desigualdade tan evidente dá boa conta das dificultades que a mocidade ten no acceso ao mercado de traballo e da especial vulnerabilidade que esta situación xera para este colectivo.

 • Área temática:
  Emprego e mercado laboral
 • Publicación:
  Impresa / Rede