Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Publicacións

Publicación

[ Electrónica en rede ]

As persoas con discapacidade no mercado laboral galego 2011

As persoas con discapacidade no mercado laboral galego 2011
 • Autor:
  Coord. Marisa Mallo Fernández, Mª José Cortés Jiménez
 • Ano:
  2012
 • Resumo:

  Este informe pretende ser unha aproximación en tempo real á realidade das persoas discapacitadas no mundo laboral. As persoas con discapacidade conforman un grupo moi heteroxéneo, con casuísticas e problemáticas moi diferentes segundo o tipo de discapacidade, pero todas elas teñen algo en común: adoitan necesitar axudas e apoios para participar en todos os ámbitos da vida en igualdade de condicións que o resto da poboación. No informe analízase o Censo de persoas con discapacidade de Galicia e da Enquisa de discapacidade, autonomía persoal e situacións de dependencia (EDAD 2008), a cal leva a cabo o Instituto Nacional de Estatística. Ademais  analízanse as características laborais, a contratación e o paro rexistrado do colectivo de persoas con discapacidade en comparación cos datos presentados polo conxunto da poboación e cos datos das restantes comunidades autónomas españolas.

 • Órgano Editor:
  Dirección Xeral de Formación e Colocación, Instituto Galego das Cualificacións
 • Ano de edición:
  2012
 • Idioma:
  Galego
 • Área temática:
  Emprego e mercado laboral, Política social
 • Publicación:
  Electrónica en rede
 • N. de páxinas:
  47
 • Tipo Doc:
  Folleto