Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Publicacións

Publicación

[ Electrónica en rede ]

BIT. Boletín Informativo de Trabajo 2006

BIT. Boletín Informativo de Trabajo 2006
 • Ano:
  2006
 • Resumo:

  Publicación periódica mensual na que se recollen novas sobre as actuacións máis salientables da Xunta de Galicia no eido laboral no ano 2007. Acompaña á publicación unha recompilación normativa de lexislación relacionada con este ámbito de carácter autonómico (DOG e diarios oficiais das restantes comunidades autónomas), estatal (BOE) e comunitario (DOUE).

 • Órgano Editor:
  Consellería de Traballo e Benestar, Vicesecretaría Xeral, Sección de Publicacións e Estatísticas
 • Ano de edición:
  2006
 • Idioma:
  Galego
 • Área temática:
  Xeneralidades
 • Publicación:
  Electrónica en rede
 • Formato:
  30 x 21
 • Tipo Doc:
  Publicación periódica. Boletín
 • Periodicidade:
  Mensual
 • N. do tomo:
  Nº 3 (Enero)-13 (Diciembre)
 • Ano do tomo:
  2006