Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Publicacións

Publicación

[ Electrónica en rede ]

BITEB. Boletín informativo de Traballo e Benestar 2013

BITEB. Boletín informativo de Traballo e Benestar 2013
 • Ano:
  2013
 • Resumo:

  Publicación periódica mensual na que se recollen novas sobre as actuacións máis salientables da Xunta de Galicia nos eidos laboral e do benestar. Acompaña á publicación unha recompilación normativa de lexislación relacionada con estes ámbitos de carácter autonómico (DOG e diarios oficiais das restantes comunidades autónomas, estatal (BOE) e comunitario (DOUE)

 • Órgano Editor:
  Consellería de Traballo e Benestar, Vicesecretaría Xeral, Sección de Publicacións e Estatísticas
 • Ano de edición:
  2013
 • Idioma:
  Galego
 • Área temática:
  Xeneralidades
 • Publicación:
  Electrónica en rede
 • ISSN:
  2254-7835
 • Tipo Doc:
  Publicación periódica. Boletín
 • Periodicidade:
  mensual
 • Observación:

  Título anterior (ata 2009): BIT: Boletín Informativo de Traballo.

  Edítase un só número para os meses de xullo e agosto

 • N. do tomo:
  Nº 81(xaneiro)-91 (decembro)